Berichten

Agenda

Berichten

Appartementenbouw in oud Elim

Appartementenbouw in oud Elim Er is een gesprek geweest met de eigenaar, de heer Lucas Bouma en zijn projectleider de heer Dijkstra. De familie Kraan heeft zich teruggetrokken. Men bouwt in fasen waarvan de eerste is 4 appartementen aan kerkzijde. Deze vorderen al...

Nieuws van Dorpsbelang januari 2022

Nieuws van Doarpsbelang voor de Omropper van Januari 2022 Scharnegoutum Noord Het projectteam van de gemeente SWF, dat al was begonnen met verkennende gesprekken, kan aan de slag nu de Gemeenteraad het krediet voor de ambtelijke kosten heeft vastgesteld. Het team...

Nieuws van doarpsbelang december 2021

Inloopavond nieuwbouw De onlangs gehouden inloopavond over de nieuwbouwplannen is een succes geweest. Ondanks de covid omstandigheden kwamen 50 dorpsgenoten naar het Swettehûs. Allen hebben ze op een sheet aangekruist welk type woningen volgens hen gebouwd zouden...

Projecten doarpsbelang 2021

Beste leden van Doarpsbelang,  Eind 2020 lieten veel leden van onze Vereniging ons via een mail weten in te stemmen met de projecten van dorpsbelang over 2020 . De opvatting van onze leden zijn doorslaggevend voor het Bestuur van het Ondernemersfonds SWF. Dit bestuur...

Bericht van dorpsbelang

In de Omropper hebben we de laatste maanden weinig nieuws met U gedeeld. Dit had zo zijn redenen. Wel hebben we U laten weten dat al onze projecten 2019 waren afgerond, terwijl het project Berghok Sportveld in 2021 nog wordt uitgevoerd. De bewegwijzering bij onze...

Bestuursvergadering dorpsbelang

Het bestuur vergaderde inmiddels twee maal met behulp van een video verbinding. We kunnen U hierover het navolgende vermelden: - Er zijn geen reacties ontvangen m.b.t. de oproep digitaal te reageren op de jaarstukken 2019, er zijn geen op-of aanmerkingen ontvangen,...

Laatste oproep leden dorpsbelang

Op ons verzoek aan de leden van dorpsbelang zich uit te spreken over de projecten die we in het kader van de subsidies uit het Ondernemersfonds hebben gerealiseerd, heeft niemand gereageerd. Wij roepen U dringend op dit alsnog te doen. We verwijzen daarbij naar de...

Instemming leden

Zie ook ons bericht in de Doarpsomropper van november 2020  Instemming leden doarpsbelang  nodig met onze projecten 2019  Ondernemersfonds SWF vraagt de leden van doarpsbelang  naar hun mening over de bestedingen die doarpsbelang heeft gedaan uit de subsidies van hun...