2014 – 2015

nieuwsarchief

2014 – 2015

RAIN, RAIN, RAIN KEEPS….

Donderdag 26 augustus 2015 En het regende … en het regende harder…en het regende nog harder ! Maar hoe het ook regende, ze gingen onverstoorbaar door met Jeu De Boules en de Survival. De oudste jeugd, ondertussen al ruim over de vijftig starten donderdagmorgen als...

Lees meer

TERUGKIJKEND NAAR DE FEESTEN

Wat kunnen we tevreden terug kijken naar het dorpsfeest van 2015. Zoals altijd in Nederland, zorgt het grillige weer voor de nodige hoofdpijn bij de organisatie van een feest. Ook bij het Oranjebestuur waren er terechte zorgen zoals is gebleken op woensdag en...

Lees meer

IN TIGE MOAIE DOARPSJÛN

Nei in reinige dei mei dochs in soad wille, folge in skitterjend moaie doarpsjûn op tongersdei yn`e tinte fan de oranjefeesten 2015. De sketsjes wienen sûnder ek mar ien útsûndering fan hege kwaliteit en de fragenronde`s foar de dielnimmende teams wienen wier net...

Lees meer

JONG ADVENDO

Vrijdag: Niet de eerste de beste, maar DE beste jeugd showband van dit moment ter wereld kwam vrijdag avond naar ons dorp om een fantastische en wervelende show te geven. Het publiek werd fantastisch vermaakt met tal van show elementen en muziek. De gehele voetbal...

Lees meer

DE ZWETTEKONINGIN 2015

Vier koninginnen verder en de vijfde is aan de beurt. Uit alle aanmeldingen is er geloot en het mysterie van de droomkoningin is opgelost. Merlissa Goesten is de jonge dame van 18 jaar die met haar bekende gezicht en naam in het dorp de feesten mede kleur mag geven....

Lees meer

MEEDOEN OPTOCHT IS LEUK

De optocht werd eenmalig verreden en de naam werd gewijzigd van optocht naar parade. Een gering aantal deelnemers heeft de vereniging hiertoe gedwongen. De jury van 2015 had dit jaar een zware verantwoordelijkheid, is meedoen nu niet de belangrijkste prijs die je kunt...

Lees meer

UITVLIEGDIENST

Achttien jonge mensen van Groep 8 van basisschool Op'e Hichte waren uitgenodigd als speciale gasten tijdens de kerkdienst op 8 juli jl. in Scharnegoutum. De speciale 'uitvliegdienst' was gericht op de kinderen die na de zomervakantie mogen uitvliegen naar de...

Lees meer

HENNIE DE HAAN KAMPIOEN DAMMEN

Hennie de Haan frouljuskampioen en Jelle grut Grutmaster! Op it grutmastertoernoai yn Frjentsjer is Stadige Striker Jelle Wiersma as earste einge. Hy liet de oare selektearre dielnimmers, Taeke Kooistra, Marten Walinga en Foeke Tiemensma achter him. In prachtich...

Lees meer

WIE EEN KUIL GRAAFT…

Een poosje geleden zijn de steegjes tussen de Fleardyk en de Waldastrjitte flink opgeknapt door betere  bestrating. Afgelopen weken kregen alle huizen bezoek van de gasmannen, de kabels moesten anders gelegd worden. In de stegen moest een kuil worden gegraven en in de...

Lees meer

Dorpshuisflitsen (8)

Langzaam maar zeker worden de  meeste kinderziekten  van het dorpshuis verholpen. Waar o.a. nog aan gewerkt wordt is het testen en functioneren van de ringleiding en het testen van de geluidsisolatie van de vouwwanden. Kortgeleden zijn er maatregelen genomen die...

Lees meer

Raerd En Oare Doarpen Komme By De Nije Gemeente

Namens het college van burgemeester en wethouders Súdwest Fryslân. De gemeente Boarnsterhim houdt op te bestaan. De gemeenteraad van Boarnsterhim heeft dat in 2010 besloten. Ook heeft de raad besloten dat de gemeente zou moeten worden opgedeeld in vier delen....

Lees meer