KRYST

Stof ta neitinken…. Faak ha ik my ôffrege, wat is no winliken de sin en funksje fan it krystfeestfieren hjoeddedei. It is dochs al lang net mear it hillige feest fan frede op ierde en yn ‘e minsken in wolbehagen. It egoïsme slacht foar master op. Frede op...

Veel belangstelling voor winterfair

De opbrengst is bekend: € 2700,00 euro. Veel mensen, veel gezelligheid, mooi weer, mooie winterfair… Voor de foto’s Het is ze weer gelukt. Geertje, Froukje, Sjoukje, Pieteke, Jantje en Sytze hebben het voor elkaar gekregen. De grote zaal van het dorpshuis...

In memoriam Sietse Holtrop

Wat betekent, IM. Wikipedia schrijft: ‘In memoriam (Latijn, In herinnering) is een term diegebruikt wordt om een bespiegelende tekst in gedrukte of gesproken vorm aan te duiden diena iemands overlijden vaak met enige melancholie gedenkwaardige aspecten van zijn of...

JUF BERBER IS SA FIER

It is safier…. Afscheid van juf Berber. Vrijdagochtend 23 december nam juf Berber na 25 jaar bij het It Hummeltjeshonk gewerkt te hebben, afscheid van haar werkplek, huidige peuters, hun ouders en andere genodigden. Van dit gebeuren zijn foto’s te bezien op deze...

GEOLIEDE MACHINE

e voorbereidingen van het laatste nummer van dit jaar in al weer in volle gang. In deze December Special, een Fotocollage van wat er in het afgelopen jaar aan leuke activiteiten zijn geweest. Op de foto de is te zien op welke wijze de Doarpsomropper in elkaar wordt...

IK HOU VAN….

Een ouderwets gezellig spel was de aankondiging in de Doarpsomropper en de flyer. In ons dorpshuis werd voor de eerste keer het van tv welbekende programma “ik hou van Holland” gespeeld.Ouderwets gezellig werd het zeker. Bij binnenkomst werden de bijna...