e voorbereidingen van het laatste nummer van dit jaar in al weer in volle gang. In deze December Special, een Fotocollage van wat er in het afgelopen jaar aan leuke activiteiten zijn geweest. Op de foto de is te zien op welke wijze de Doarpsomropper in elkaar wordt gezet!! Vele handen maken licht werk. Al pratende over de laatste nieuwtjes rondom ons dorp is het ook nog gezellige en leuke bezigheid. Nog voor de kerst bij U in de brievenbus en natuurlijk te bekijken op de website onder het kopje Doarpsomropper!!