Publicatie Leeuwarder Courant
30 januari 2002

Scharnegoutum.

– De kans dat de provincie geld vrijmaakt voor een fietstunnel bij de nieuw aan te leggen rotonde nabij Scharnegoutum, is niet groot. Gemeente belangen Wymbritseradiel pleit voor de komst van zo’n tunnel , om de veiligheid van de fietsers te garanderen. De partij denkt daarbij vooral aan de groepen fietsende scholieren die vanuit de lege Geaen naar Sneek rijden.

Volgens wethouder Aucke van der Werff zal de provincie de bal terugkaatsen naar de gemeente. “Dat sille wy sels betelje motte,” meent hij. “Boppedat hat sant inisjatief nochal wat gefolgen.” Ook bij andere rotondes zouden dan tunnels moeten komen. En er zijn plaatsen waar nog meer fietsers langs komen.