Publicatie Dorpsbelang Scharnegoutum
Januari 2002

 

Bosplan Skearnegoutum
een belangrijk aandachtspunt voor de landinrichtingscommissie.

De landinrichtingscommissie maakte onlangs een grote vergissing. Al vanaf het prille begin werd nabij Scharnegoutum gesproken over twee percelen met verhoogde natuur waarde. De ligging van het meest noordelijke perceel was gesitueerd in het nieuwe bestemmingsplan. Daar zou wonen gecombineerd worden met 3-4 ha grond bedoeld voor natuur en recreatie, dit complete plan werd onlangs vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslan. Een werkgroep met enthousiaste dorpelingen ging in overleg met gemeente en landinrichtingscommissie alvast aan de slag met de eerste ideeën over beplanting en inrichting. Ontgoocheld waren we dan ook dat na de ter visie legging van het

ruilverkavelingplan Wymbritseradiel de agrarische bestemming onveranderd was. Geen natuurgrond en daar heeft de gemeente, de werkgroep en Dorpsbelang bezwaar tegen ingediend.

Overigens waren er op het gehele plan van toedeling 280 bezwaarschriften ingediend bij de commissie. De landinrichtingscommissie buigt zich over de ingediende bezwaren de behandeling hiervan kan zo’n twee jaar in beslag nemen.

Zie tekening: Situering perceel met natuurwaarde, de driehoek tussen spoorlijn – Zwette en nieuw bestemmingsplan. Code: 079024 Kavel PJ. de Jong