ublicatie fractie van gemeentebelangen Wybbritseradiel 24 december 2001

Fractievoorzitter : Fokke Nauta.

Zoals in de Leeuwarder Courant van 19 december stond vermeld: maar een fietstunnel onder de provinciale weg N 354 door, dat was waar ik voor heb gepleit in de raadsvergadering van dinsdag 18 december.
Nu er een grote ingreep plaats vindt bij Scharnegoutum met de N 354 en de aansluiting van de dorpen Gauw en Goënga lijkt het ons, de fractie van Gemeente Belangen Wymbritseradiel, verstandig om de veiligheid van de naar Sneek fietsende jeugd uit de Lege Gean te waarborgen door gelijktijdig een fietstunnel

aan te leggen.Dit zal nu meer kosten, maar zal goedkoper zijn dan het in een later stadium uit te voeren. Het is een feit dat het verkeer op de N 354 zal toenemen.
Ook al zal het snelverkeer af moeten remmen bij de nieuwe rotonde, er zal toch een onveilige situatie ontstaan als daar ook de fietsers de weg moeten oversteken. Ik hoop hiermee een stuk duidelijkheid te hebben gegeven.
Namens de fractie van Gemeente Belangen Wymbritseradiel,