Publicatie Dorpsbelang Scharnegoutum december 2001 

Scharnegoutum (1).

– Dorpsbelang Skearnegoutum meldt: Er is weer een ijsbaan in het dorp!! Met verenigde krachten is afgelopen week (week 50 2001) een kleine ijsbaan aangelegd. In overleg met dorpsbelang en de gemeente heeft loonbedrijf v.d. Meer een tijdelijk ijsbaan gemaakt in het nieuwe bouwplan. Deze ijsbaan heeft bestaansrecht totdat de tweede

fase van het bouwplan wordt gerealiseerd. Nou, dan zijn we zo een paar jaar verder en kan er bij ijs en weder dienende toch weer geschaatst worden. De vragen rond een ijsbaan zijn dus voorlopig van de baan… Vanzelfsprekend blijven we zoeken naar een meer definitieve situatie

Scharnegoutum (2).

– Namens het bestuur van dorpsbelang wil ik ook langs deze weg J. A. v d Meer en medewerkers bedanken voor hun geweldige belangenloze medewerking ten aanzien van de realisering van een nieuwe ijsbaan in Scharnegoutum.

Perfect dat zij zo meewerken om ons dorp Scharnegoutum leefbaar te houden. Als iedere inwoner van ons dorps op eenzelfde positieve wijze bereid is om zijn/haar steentje bij te dragen kunnen we met z’n allen heel wat realiseren.