Publicatie Leeuwarder Courant 19 december 2001 

IJlst.

– Een tunnel onder de Zwette in Scharnegoutum, in plaats van een nieuwe hogere brug die aansluiting moet geven op de provinciale weg N354 ten noorden van Sneek. Fokke Nauta van ‘Gemeente Belangen Wymbritseradiel’ zou graag zien dat de gemeente nog eens naar deze mogelijkheid kijkt. Het CDA sluit zich hierbij aan. Wethouder Auke van der Werff wil nog wel proberen dat plan bij de provincie bespreekbaar te maken, maar heeft vanwege de veel hogere kosten weinig hoop dat het kansrijk is.De wethouder oogstte gisteren lovende woorden in de raad.

Die is tevreden over de ruime inspraak van het dorp bij plannen voor de reconstructie van de wegen in en bij Scharnegoutum. Daarbij gaat het, naast de aansluiting op de B354, onder andere om het fietspad van Gauw via Goënga naar Scharnegoutum.De aanleg van het pad staat hoog op het wensen lijstje van Wymbritseradiel. Er zijn echter nog problemen met het aankopen van de grond. Wethouder van der Werff zal in het nieuwe jaar nogmaals een rondje maken langs de grondeigenaren.