IJlst.

– De gemeente Wymbritseradiel pleit er nadrukkelijk voor om een groene ruimte te houden tussen de zuidgrens van Scharnegoutum en de toekomstige bebouwing van Sneek langs de noordelijke stadsrondweg langs de Zwette. Dat schrijft de gemeente Wymbrits in een reactie op de

plannen van Sneek om I de stad uit te breiden in de richting van Scharnegoutum. De buurgemeente van Sneek heeft moeite met de passage waarin gesproken wordt over de ontwikkeling van een woonlob Harinxmaland in noordelijke richting tot aan Scharnegoutum.