Publicatie Sneeker Nieuwsblad
7 februari 2002

 

IJLST

– De gemeente Wymbrits heeft ook de resterende panden aan de Zwettewei in Scharnegoutum aangekocht. De vrijstaande woonhuizen maken plaats voor de nieuwe infrastructuur rond het Middelseerûteproject.

De woningen verdwijnen om plaats te maken voor een korte verbinding tussen de provinciale weg N345 (Sneek-Leeuwarden) en de Legedyk richting dorpskom. Daarnaast wordt het vrijkomende gebied gebruikt voor extra ruimte

rond de vaste brug over de Zwette die in het kader van de Middelseerûte wordt verhoogd.
De planning van de werkzaamheden in het kader van de Middelseerûte is dat er eind dit jaar kan worden aanbesteed. Voor 1 januari 2005 moeten de werkzaamheden zijn afgerond. De Scharengoutumers die wijken voor de herinrichting hebben een nieuwbouwkavel in het plan “De Zwette” aanvaard.