THEMA DORPSFEESTEN 2019

Woensdag 28 augustus t/m zondag 1 september. Volgend jaar, 2019, worden de dorpsfeesten weer groots gevierd. U wordt van harte uitgenodigd om mee te denken over het thema voor deze feesten.

 

Meedenken kan in eerste instantie gewoon thuis. Heeft u een idee voor een leuk thema? Mail dit dan vóór 16 december naar de Oranjevereniging; oranje@scharnegoutum.nl

De ideeën die u ons aanreikt zullen in de bestuursvergadering worden besproken en een selectie hieruit zal worden meegenomen naar de jaarvergadering op vrijdag 1 februari 2019. Tijdens de jaarvergadering zal gezamenlijk het uiteindelijke thema worden gekozen welke als rode draad door de feesten zal lopen.
_________________________________________________________

Te noteren datums:

          15 december 2018; uiterste aanleverdatum ideeën thema dorpsfeesten 2019 naar oranje@scharnegoutum.nl

         Vrijdag 1 februari 2019; jaarvergadering Oranjevereniging met o.a. keuze thema dorpsfeest

          Woensdag 28 augustus t/m zondag 1 september 2019 DORPSFEESTEN