DE JAARVERGADERING VAN DE ORANJEVERENIGING SCHARNEGOUTUM E.O. HEEFT WEER PLAATSGEVONDEN EN TIJDENS DEZE VERGADERING HEEFT DE OVERGROTE MEERDERHEID VAN DE LEDEN GEKOZEN VOOR HET THEMA “LANDEN”.

IEDERE TEAMCAPTAIN/WIJKVERANTWOORDELIJKE
IS OP DE HOOGTE DUS IEDEREEN KAN AAN DE BAK.