Scharnegoutum

Inwoners van Scharnegoutum willen de industriële activiteiten in de toekomst liefst concentreren aan de overzijde van de provinciale weg N354 aanwezigen.
Dat bleek gisteravond tijdens de jaar vergadering van Dorpsbelang waar de Structuurvisie Scharnegoutum is gepresenteerd. Het idee dat als een verassing kwam voor de opstellers van de visie, werd geopperd vanuit de zaal en met 70 procent van de stemmen aangenomen.
Of het idee realistisch is moet nog worden bekeken. Het terrein nabij de Oergongswei is nog niet vol en gaat voor verdere uitbreiding. Voor uitbreiding van dorpsindustrie gelden andere regels. Ook mag de skyline van het dorp niet teveel worden aangetast, vindt A. Kingma van de projectgroep.

Het voorstel uit de zaal om toekomstige woningbouw over de Zwette te plannen viel ook in goede aarde bij ongeveer 50 procent van de aanwezigen. De projectgroep gaat de uitkomsten verwerken in de laatste versie van de structuurvisie. “Het is goed plannen te hebben”, vindt Sietse Holtrop, “zodat niet later gezegd kan worden het had anders gemoeten. Zoals men nu bijvoorbeeld zegt over de voetbalvelden en de kantine.