Verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderdagverblijf worden opgeheven. Peuterspeelzaal “It Hummeltsjes Honk” is daarmee bijna samengevoegd bij Thuis-bij-Thea. In dec. 2015 hadden we de ouders/verzorgers al geïnformeerd over de Harmonisatie… en dat we in gesprek gingen met diverse organisaties. Nu na enkele maanden hebben we in de Jaarvergadering d.d. 20 april 2016 hen kunnen meedelen dat we hebben besloten op 1 januari 2017 samen te gaan met Thuis-bij-Thea, zoals velen weten ook gevestigd in het pand naast school aan de Terp 2 te Scharnegoutum. Voor de ouders/verzorgers en de peuters zullen de vertrouwde gezichten blijven. Het is de bedoeling dat we met ingang van 1 januari 2017 overgaan naar Thuis-bij-Thea. De periode vanaf de zomervakantie beschouwen we als een overgangsperiode om alles goed voor te bereiden. We hopen

en vertrouwen op een goede samenwerking en houden u op de hoogte van alle verdere ontwikkelingen. Met vriendelijke groeten, het bestuur en de juffen, It Hummeltsjes Honk. zie verdere info…

Vanaf 1 januari 2015 bestaat er geen verschil meer tussen de beroepskracht-kindratio op peutergroepen en even later in het jaar, op 1 juli 2015 worden de regels voor het vier-ogen-principe en het pedagogisch beleidsplan ook gelijkgetrokken. Nog één keer alle veranderingen op een rij.
Harmonisatie 2015: de feiten op een rij
Alle kinderdagverblijven en peuterspeelzalen krijgen de veranderingen deze week ook per brief toegestuurd vanuit het ministerie van Sociale Zaken. In 2017 moet de harmonisatie van peuterspeelzalen volledig zijn voltooid. Er bestaat dan geen enkel verschil meer tussen het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Beroepskracht-kindratio: Alle peutergroepen krijgen straks te maken met hetzelfde aantal kinderen per beroepskracht. De regel, die per 1 januari ingaat, is gebaseerd op de al bestaande ratio in de peuterspeelzaal. Deze betekent 1 beroepskracht op 8 kinderen. Voor peuterspeelzalen verandert er dus niets. Zij mogen met twee beroepskrachten op een groep van 16 peuters blijven staan. Wat ook in stand blijft, is dat peuterspeelzalen zonder VVE-programma een vrijwilliger mogen inzetten als één van de twee beroepskrachten. Ouders informeren: Voor peutergroepen in kinderdagverblijven verandert er wel wat. Op basis van de huidige ratio staat er op groepen met alleen tweejarigen 1 beroepskracht op 6 kinderen. Bestaat een groep uit twee- en driejarigen dan is de ratio 1 beroepskracht op 7 kinderen. De regel voor alleen driejarigen is 1 beroepskracht op 8 kinderen. Deze laatste ratio gaat nu voor alle leeftijdscategorieën gelden. Pas je de groepsindeling aan naar aanleiding van de nieuwe kwaliteitsregels? Vergeet dan niet om de oudercommissie hierover te informeren.