Publicatie SNEEKER NIEUWSBLAD
25 maart 2002

Scharnegoutum

– Het kaskantoor van de Rabobank in Scharnegoutum gaat me ingang van 1 mei dicht. “Der binne te min kashandelingen”, zegt Bert de Jong, directeur van de Rabobank Sneek-Zuid-West Friesland.

De bank in Scharnegoutum stond in de jaren vijftig aan de basis van de instelling in Sneek. “wij hawwe wat mei it kantoor yn Skearnegoutum. As fûzjebank fan Skearnegoutum en Toppenhuzen is de bank yn Snits begûn”, vertelt de directeur. Het bijzondere van het kantoor in het dorp was dat het de afgelopen vijftien jaar gebruikt werd door zowel de Rabo in Sneek als die van Roodhuis en later Bolsward.

“Moarns ha wy der sitting en middeis de bank fan Boalsert.

Äan de unieke samenwerking komt binnenkort een einde. In goed overleg met dorpsbelang en enkele trouwe klanten van het kantoor is het besluit tot sluiting gekomen.

“Se hiene der wol begrip foar. Sûnt de Poiesz yn it doarp kommen is en der oerpind wurde kin, binne der hast gjin klanten mear. Wy ha der doe ekstra personiel opsetten om it kantoor noch in advysfunksje te jaan, mar it blykt dan dochs dat de klanten nei Snits komme”.

Het bankbedrijf zal nog wel overleg voeren met Poiesz Supermarkten over het plaatsen van een chipper. Het gebouw wordt te zijner tijd geveild. “Dat dogge wy mei al ús kantoren. Wy wolle net ûnderhâns ferkeapje, want elts moat de kans ha om it te keapjen”. Dorpsbelang ziet het gebouw echter wel zitten als peuterspeelzaal. “As der in funksje oan jûn wurde kin dy’t it algemien belang tsjinnet, dan is der fansels altiten oer te praten “, laat De Jong weten.

Het kantoor aan de Jeltewei in Hommerts, dat vorig jaar werd gesloten, is nog niet verkocht. De Jong hoopt binnenkort te kunnen laten veilen.