Publicatie Leeuwarder Courant
21 maart 2002

Scharnegoutum

– Scharnegoutum geeft zijn bosplan nog niet op. De landinrichtingscommissie heeft onlangs besloten het stuk grond dat het dorp en de gemeente Wymbritseradiel in gedachten hadden voor de aanleg van natuur- en recreatiegebied, een andere bestemming te geven. Toch blijft een werkgroep vanuit het dorp ideeën ontwikkelen.

Als wij echt niet over de grond kunnen beschikken, houdt het natuurlijk op”, zegt Dorpsbelang-voorzitter Sietse Holtrop.

“Maar het duurt nog twee jaar voordat de bezwaarschriften hierover aan de orde komen. We hebben dus de keus om af te wachten of zelf het initiatief te nemen. Als wij alle mogelijkheden helder in beeld brengen, kunnen we onszelf achteraf in ieder geval niet verwijten dat we er niet alles aan gedaan hebben.

Scharnegoutum pleit al jaren voor een “Heempark-achtig” gebied, mogelijk in combinatie met een nieuwe ijsbaan. De gemeente ondersteunt dat plan. Toch heeft de grond momenteel een agrarische bestemming gekregen