Dorpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea wil dat er gebouwd kan worden in het dorp. Daarom schreef ondergetekende een Opiniestuk in de LC wat de aandacht trok bij NRC handelsblad en bij de Gemeente SWF. Op de foto een deel van het NRC artikel, met een aansprekende kop (citaat van een uitspraak van Piet IJssels) In het artikel ter linkerzijde van de foto het verhaal van Scharnegoutum bij monde van Piet en ook Pieter Jan Atsma en ter rechter zijde dat van wethouder Mark de Man. In het NRC artikel komen ook enkele deskundigen aan het woord zoals een hoogleraar krimp van de RUG Groningen en hoogleraar woningmarkt van de TU Delft.

De wethouder nodigde dorpsbelang uit voor een gesprek dat inmiddels heeft plaatsgevonden. Het was een prettig en positief gesprek en ik ben er van overtuigd geraakt dat Scharnegoutum, na eerdere gesprekken met wethouder van Gent en burgemeester de Vries, bij het College van Burgemeester en Wethouders een duidelijke “gunfactor” heeft gekregen.  Het College is bereid het gesprek over woningbouw in ons dorp aan te gaan met de Provincie, mits er een overtuigend verhaal onder ligt. De Provincie moet nl. bereid zijn een uitzondering te maken op het algemeen gevoerde beleid en de gemeente wil andere dorpen kunnen uitleggen waarom Scharnegoutum bijzondere aandacht krijgt. Precedent werking ligt natuurlijk op de loer.

Wij zullen er alles aan doen om dat overtuigende verhaal aan te bieden aan de gemeente. Ondergetekende heeft er in elk geval zin in om het te gaan schrijven en wil daarbij niet over één nacht ijs gaan. Onze berichtgeving aan U allen wordt vervolgd.

PS. Het is niet goed mogelijk het hele NRC artikel hier leesbaar af te beelden. Belangstellenden kunnen een kopie ontvangen of op onze facebookpagina de tekst van het gehele artikel lezen. Klik dan eerst op de foto`s om de tekst duidelijker in beeld te brengen. U kunt hier klikken: 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/16/we-hoeven-geen-hele-nieuwe-wijk-alleen-een-paar-huizen-op-dat-grasveld-a3990634