Vrijdag 29 oktober spelen we in het Swettehûs  de tweede ronde.

We beginnen om 19.30 uur en spelen 4 bomen van elk 12 potjes. 

Gezelligheid staat voorop en ‘it mes bliuwt yn de bûse’.

 We hopen dat u allen in goede gezondheid weer kunt komen kaarten.

Oant sjen op freed 29 oktober om 19.30 oere yn it Swettehûs fan Skearnegoutum

 Alle datums komende seizoen

29       oktober           2021  

19       november      2021  

10       december      2021

30       december      2021   maatklaverjassen 

Dit is een donderdag. Gelijk als de in december 2019 om 16.00 uur beginnen en dan na twee bomen snert en tot slot nog twee bomen spelen. 

21       januari           2022              

25       februari          2022  

25       maart              2022  

22       april                2022   maatklaverjassen met prijsuitreiking competitie.

 

groetnis,   
Klaverjasteam Rintje, Auke en Harm