Bedankt! ADVERTEERDERS Bedankt!

Omropper en alle advertenties mooi in beeld en prachtig in kleur.
Lees digitaal de Omropper, ga naar de rubriek Doarpsomropper!
De Omropper is o.a. het mededelingenblad van de verenigingen, zowel van sport als ook van cultuur. De redactie van de Doarpsomropper verzamelt nieuwsfeiten en interessante onderwerpen over personen en zaken uit en van het dorp dat ons bezighoudt. Allen doen dit werk vrijwillig.

Het drukken van de Doarpsomropper is niet gratis, zeker niet als dat door een professionele drukker wordt verzorgd. Omdat een organisatie van vrijwilligers veelal geen geld heeft moet er financiering van de kosten worden gezocht. Gelukkig hebben wij die gevonden bij ondernemers die tegen een vergoeding een advertentie mogen plaatsen. Veel ondernemers adverteren al jarenlang en de laatste jaren is de aantrekkelijkheid voor hen ook vergroot door o.a. hun advertentie in kleur uit te voeren.
Bekijkt u de advertenties maar eens en zie wie ons allemaal ondersteunen.

Wij als Mediagroep Scharnegoutum, die de Doarpsomropper samenstellen, zijn bijzonder ingenomen en dankbaar met deze steun van de ondernemers. Het zou mooi zijn dat u deze adverteerders de aandacht geeft die zij verdienen!

Vanuit de Mediagroep, veel DANK voor alle adverteerders die ons steunen!

De redactiehttps://www.scharnegoutum.nl/doarpsomropper/2021-2/oktober-november/