Publicatie Sneeker Nieuwsblad

Scharnegoutum

Tussen Sneek en Scharnegoutum wordt in het kader van het realiseren van de Middelseerûte druk gewerkt aan een waterverbinding tussen de Zwette en de Sneker Oudvaart. Het dorp zelf staat in de omgeving van de Hege Syl brug op z’n kop in verband met het op 2,5 meter hoogte brengen van de brug en de nieuw ontsluiting van het dorp.

Eerder al werden woningen aan de Zwettewei gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe weg die Scharnegoutum moet ontsluiten op de provinciale weg. Daarvoor komt een nieuwe rotonde in de weg. Deze vervangt de aansluiting ten noorden van het dorp. De huidige kruising in de N354 vlak voor Sneek komt daardoor te vervallen. Daarnaast wordt de Hegewier doorgetrokken. Met de herinrichting van Scharnegoutum komt er minder verkeer over de Zwettewei, wat deze straat aantrekkelijker maakt. Gelijkertijd wordt deze weg aan de zuidkant heringericht.

De werkzaamheden rond het dorp duren naar verwachting zeker tot november van dit jaar. De uitvoerende partijen de gemeente Wymbritseradiel en de provincie Fryslân informeren dinsdagavond de bewoners van het dorp in dorphuis Elim over de werkzaamheden. De aannemer is inmiddels al begonnen met voorbereidende werkzaamheden. In het Zwettebos is een strook bomen weggehaald om plaats te maken voor water. Langs de Zwettewei worden leidingen aangelegd en omgelegd.
Langs de N354, provinciale weg Sneek – Leeuwarden, wordt met graafmachines gewerkt aan een omleidingroute ter hoogte van de plek waar de nieuwe brug komt. Het zandbed voor deze weg is inmiddels zichtbaar in het groene landschap. Het verkeer van Sneek naar Leeuwarden wordt de komende tijd zoveel mogelijk omgeleid om stremmingen te voorkomen. Daarnaast speelt de veiligheid van de wegwerkers hierbij een rol. Doormiddels van borden worden automobilisten omgeleid via Bolsward en Joure.

Verwacht wordt dat de omleidingroute een jaar gehandhaafd blijft.