Sneek

De buurgemeenten van Sneek en Wymbrits pakken de samenwerking serieus aan. Maandag presenteerden zij hun plannen op het gebied van wonen, werken, infrastructuur en recreëren in de structuurvisie 2020 Sneek & Wymbritseradiel Noord.
Omdat te bereiken wordt in de visie voorgesteld een groene ruimte variërend van 500 tot 1000 meter breed tussen enerzijds Sneek en anderzijds de dorpen en IJlst, in stand te houden.

IJlst breidt uit aan de zuidkant, Sneek aan de noordkant richting Scharnegoutum. Mogelijk wordt ten behoeve van deze nieuwbouw Station Noord een stuk opgeschoven.

De structuurvisie wordt eerst in beide raadcommissies besproken en gaat daarna de inspraak in. Medio volgend jaar beslissen de beide gemeenteraden over de toekomstplannen.