Scharnegoutum

Het noordelijk gedeelte van de Zwettewei in Scharnegoutum wordt wellicht toch ingericht volgens het alternatief van de bewoners. Eerder kon de gemeente Wymbritseradiel het daarover met hen niet eens worden.
De bewoners wilden aanvankelijk onder meer dat de asfaltverharding verwijderd zou worden, dat de weg zou worden verlaagd en dat er klinkerbestrating zou komen. Dat is de gemeente te duur.

Het oorspronkelijke plan van Wymbritseradiel voor de herinrichting zou €124.850 kosten, het voorstel van de bewoners wordt geraamd op bijna het dubbele. Het alternatieve plan dat zij vervolgens aandroegen houdt in dat de weg niet verlaagd, maar wel versmald wordt. Dit kost naar schatting €171.050.