Er wordt te hard gereden. Deze regel wordt snel vergeten en overschreden….
Beste dorpsbewoners, laten we als het u belieft ons de verkeersregels nog eens de revue passeren. Doe er ook wat mee, dat maakt onze leefomgeving veel fijner en veiliger om in te wonen en te bewegen. Heb, mocht je dit schrijven kunnen rijmen met de foto´s, nu en voor altijd helder dat de max snelheid 30 km/u is. In de eerstvolgende Doarpsomropper meer hierover…