Loënga januari 2021:
Net voor de kerstdagen kon ook op Loënga een AED worden opgehangen. Het bedrag hiervoor is met crowdfunding ingezameld. Wij willen alle donateurs HARTELIJK DANKEN voor hun bijdrage aan de AED voor onze kleine gemeenschap, we zijn er zeer blij mee! Het hart van de buurtschap Loënga heeft weinig inwoners, maar relatief veel passanten, zoals bezoekers aan de klokkenstoel, Scharnegoutumer wandelaars op het Rondje Loënga, joggers en hondebazen uit Harinxmaland of zomerse toeristen. Met de afsluiting van de afslag naar Loënga op de kruising in de Leeuwarderweg is de aanrijtijd voor hulpverlenersvoortuigen vanuit Sneek langer geworden, via een bochtig traject waar niet snel gereden kan worden.

Daarom geeft de aanwezigheid van deze AED de Loëngaasters een veiliger gevoel, want de kans op snelle hulpverlening bij hartfalen wordt ermee vergroot. Vanuit Scharnegoutum is royaal en solidair bijgesprongen, waarmee het de kleine gemeenschap op Loënga is gelukt om het geld bij elkaar te brengen. De AED hangt op de Ds. Huismansleane, bij het informatiebord (zie foto).

Net als de AED’s in Scharnegoutum zijn ze allemaal te zien in de hulpverleners-app van HartslagNU.