Een heel klein beetje is zij “….de vrouw van….” ons allemaal!!!! Als koningin van het feest ondersteunt de Zwettekoningin als gezicht het Oranjebestuur bij het vervullen van zijn taken. Naast de informele taken zet de zwettekoningin haar in voor alle deelnemers, zij heeft een vertegenwoordigende en aanmoedigende rol. Deze week zijn er voor haar talrijke kleine taken, het zijn vooral representatieve werkzaamheden, bloemen delen, zoenen, aanwezig zijn bij de huldiging en de prijsuitreikingen.

Afgelopen woensdag werd haar naam bekend, tijdens de parade werd zij hoffelijk rond gereden in een blitse cabrio. Tijdens de abdicatie werd formeel het kroontje overgedragen van Janneke Zeilstra. …onze nieuwe trots, de nieuwe koningin 2019 is: …Sanne de Vries uit Scharnegoutum, zij heeft dit jaar de titel Zwettekoningin!!!