Publicatie Sneeker Nieuwsblad

20 april 2006

Scharnegoutum

Scharnegoutum wordt aan de noordkant van het dorp met een driehoek uitgebreid tussen spoorlijn en Zwette. In het bouwrijp gemaakte gebied is ruimte voor dertig woonkavels in de vrije sector, maar mogelijk ook voor sociale woningbouw.

Dat hangt van de vraag af, aldus een woordvoerder van de gemeente Wymbritseradiel. De gemeente stimuleert in principe de mix van koop en huurwoningen in de uitbreidingswijken bij dorpen. De kavels liggen voornamelijk aan de insteekhavens van de Zwette, zoals ook in de eerdere uitbreidingsplannen te zien is.

In de uitbreiding Langaerd/Zwette is volgens het ruilverkavelingplan Wymbritseradiel ook twee hectare bos gereserveerd, maar het is nog niet duidelijk of alle hectares ten noorden van het dorp ingevuld worden.

De woonkavels worden begin volgend jaar uitgegeven.
Zoals bij alle plannen in Wymbritseradiel is ook hier al animo voor kavels. het bouwterrein is bouwrijp gemaakt door grondverzetbedrijf Van der Meer uit Scharnegoutum en Stienstra.Van der Wal uit IJlst, die vooral het kade en oeverwerk verzorgde.