Scharnegoutum

Realisatie van twee natuur en recreatiegebieden bij Scharnegoutum is een stap dichterbij gekomen. De bewoners reageren overwegend positief op de nadere uitwerking van het plan van Staatsbosbeheer. De verwachting is dat uitvoering ervan binnen twee jaar kan plaatsvinden.

Het gaat om een gebied van 1,5 hectare ten noorden en om dat van ruim 5 hectare aan de zuid zijde van het dorp. De Scharnegoutumers denken via ‘keukentafelpetearen’ als sinds 2002 over de inrichting ervan mee.

Dorpsbelangen Scharnegoutum-Loënga hecht vooral grote waarde aan het maken van een buffer van zeker 500 meter met Sneek Zo wordt voorkomen dat de plaatsen door de huizenbouw aan elkaar groeien.

In het noordelijke terrein komen rietvelden, aanlegplaatsen voor boten aan de Zwette, visstekken, een wandelpad en een speelwei.

De grond is in bezit van de gemeente Wymbritseradiel. Ook het grotere gebied aan de zuidkant houdt een open karakter, met bloemrijk grasland, twee pelen en de ijsbaan. Dat terrein is van Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) Aan het project nemen onder andere waterrecreatieschap de Marekrite, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân deel.