Vrijdag 28 oktober j.l gaf de Muziekvereniging Excelsior met veel succes een disney-concert in school en dorpshuis van Het Swettehûs. Het was bomvol en dat geeft veel voldoening. De foto`s die Klaas Looper maakte en die op deze site staan zijn meer dan 200 keer bekeken. Heeft U deze foto’s al bekeken? Het aantal leden van de vereniging krimpt en dat maakt het lastiger de wat grotere evenementen zoals dit concert en ook ‘Zwette Night Music’ te blijven organiseren. Als de Scharnegoutummers het zouden willen kan Excelsior weer uitgroeien tot een dijk van een vereniging waar het bruist van activiteiten

en potentie aanwezig is om uit te groeien naar grote muzikale prestaties. Ter illustratie, wij hebben genoeg instrumenten “op zolder” om naast het huidige orkest een volledig tweede orkest op te tuigen. Het zou toch zonde zijn wanneer ons dorp geen muziekvereniging meer zou hebben en ook dat zoveel instrumentarium ongebruikt op de plank ligt?

Daarom roepen we alle Scharnegoutummers die een muzikale achtergrond hebben op om (opnieuw) lid te worden van de vereniging en ouders vragen we hun kinderen de mogelijkheid te geven muzieklessen te volgen. Naast het plezier en de voldoening die samen muziek maken geeft is door onderzoek aangetoond dat het ook de ontwikkeling van kinderen erg ten goede komt. Immers, je leert op een bijzondere manier samen te werken, teamgeest op te bouwen, het notenschrift te begrijpen en je bouwt bij een blaasorkest kennis op over allerlei muziekvormen, van klassiek tot en met pop. De Vereniging is ook bereid te experimenteren met toevoeging van instrumentarium dat doorgaans niet in een fanfare voorkomt.

Het project Bruggen Bouwen met Muziek dat nu een jaar op onze basisschool is verzorgd, is een tijdelijk project. Voor de eerstejaars leerlingen is dat inmiddels beëindigd al komt er misschien nog een vervolg vanaf begin 2017 in de vorm van een schoolorkest. Een nieuwe groep is inmiddels begonnen. Dit is voor Excelsior aanleiding nu gratis proeflessen aan te bieden aan de eerstejaars Bruggenbouwers.

We willen de kinderen graag aan de blaasmuziek verbinden en voorkomen dat de belangstelling weg ebt. We hopen dat ouders hun kinderen na die proeflessen willen aanmelden voor regulier muziekonderwijs bij het Centrum voor de Kunsten in Sneek. Ook in Scharnegoutum worden door hen lessen verzorgd, nl door Jan Hibma, onze voormalige dirigent en afhankelijk van het aantal leerlingen en instrumentkeuze wellicht nog een tweede docent.

Ook via school zijn de kinderen en ouders door ons benaderd. Graag maken we ook gebruik van deze website om onze oproep te doen. Scharnegoutummers, laat van je horen. Uw schrijver, telefoonnummer 418912, kan U nadere informatie geven.