Onderstaand leest U het artikel geplaatst in de Doarpsomropper van juli 2023, zij het iets aangepast op verzoek van huisarts Hornstra, daar waar het de rol van de beoogde huisartsen betreft.

Wij schetsen U de navolgende ontwikkelingen.
Er zijn 2 inloop bijeenkomsten geweest voor de inwoners van Scharnegoutum, resp. op 22 april 2022 en 25 mei 2023. De belangstelling was groot en de bouwplannen werden zeer positief door de bezoekers ontvangen.
Er is 3 maal een overleg geweest met de bewoners van de Zwettewei, resp. op 9 november 2022, 23 maart 2023 en op 25 mei 2023. De tweede bijeenkomst werd gehouden op initiatief van de Gemeente SWF en ambtenaar Helga Krist leidde het gesprek. De laatste bijeenkomst vond plaats voorafgaande aan de inloop die gehouden werd in het Zwettehûs op 25 mei 2023.

Een aantal bewoners heeft aangegeven grote bezwaren te hebben. Zij willen het huidige uitzicht bewaren. Tijdens de laatste bijeenkomst was er wel enige nuancering nadat de architect nieuwe schetsen presenteerde.

De Gemeenteraad van de Gemeente Súdwest Fryslân heeft met het bouwplan aan de Zwettewei ingestemd met een aanzienlijke meerderheid. Op het moment van dit schrijven werkt de architect nog aan enkele kleine aanpassingen en zal de Welstandscommissie nog een laatste beoordeling geven.

Ons Bestuur houdt rekening met de mogelijkheid dat enkele bewoners van de Zwettewei toch zullen willen procederen tegen het voorgenomen bouwplan. Dat zou kunnen leiden tot aanzienlijke vertraging van het proces om te komen tot realisatie van de nieuwe praktijk. Wij schatten de kans dat bewoners gehoor vinden bij de rechterlijke macht erg laag in, maar vertraging van de plannen kan wel aanzienlijk zijn.

(citaat bericht Hornstra) Huisarts Hornstra doet er alles aan om te zorgen dat ook na de pensionering van dokter Jansen en van die van hem zelf binnen afzienbare tijd, er goede en toegankelijke huisartsenzorg blijft in deze regio. Er zijn nu twee jonge doktoren die serieus kijken of zij de praktijk gaan voortzetten. Een goede en voor hen betaalbare praktijkruimte, met ook plaats voor de apotheek is daarbij essentieel. Vertraging van de bouwplannen zal al deze mooie plannen onuitvoerbaar maken en leiden tot het (definitief) verdwijnen van de huisartsenzorg hier. Elders in onze provincie moeten praktijkverpleegkundigen en online dokters noodgedwongen het tekort aan huisartsen al opvangen.
Dus het is echt “1 minuut voor twaalf.” (einde citaat)

Mocht het plan op enig moment toch niet kunnen doorgaan dan zou dat voor 4500 patiënten uit de regio betekenen dat zij zelf een andere huisarts moeten gaan zoeken. Het is echter een illusie te denken dat er voor 4500 patiënten plaats gevonden kan worden bij een huisartsenpraktijk in Sneek. Ook in de stad is er al een nijpend tekort aan huisartsenzorg.

Natuurlijk doen wij een beroep op de bewoners van de Zwettewei om toch met deze plannen in te stemmen, maar tegelijkertijd willen we de inwoners van de 22 dorpen en/of buurtschappen in onze regio wijzen op de ernst van de situatie in het geval deze plannen geen doorgang zouden vinden.
Namens het Bestuur

We hebben huisarts Hornstra gevraagd dit ook met alle aangesloten patienten buiten Scharnegoutum te willen delen omdat zij de Doarpsomropper niet ontvangen.

De Secretaris.