Op vrijdag, 10 juni hebben vrijwilligers van de Stifting Natuergebiet de Flearen/Oer`t Lange Rek, de pomp geinstalleerd en in gebruik genomen voor de beoogde plasdras in natuurgebied de Flearen. De door zonne-energie aangedreven pomp komt wat moeizaam tot leven nu vanaf de inwerkingstelling de zon het wat laat afweten. Wel heeft hij inmiddels tweemaal een aantal uren gedraaid, maar stopt weer als de accu, die door te weinig zon nog maar deels is opgeladen, is leeggetrokken. Toch is ongeveer een derde deel van het weiland inmiddels behoorlijk nat en dat zal snel toenemen zodra we een zonovergoten dag achter de rug hebben.

Het idee voor

deze plasdras is ontstaan naar aanleiding van de weidevogel problematiek. Zoals bijna iedereen weet is de afname van de populaties dramatisch te noemen.

In de weiden noordelijk van de zwette tot aan Dearsum toe zijn nauwelijks meer weidevogels te vinden sinds de laatste percelen mais ( bij boer Jelle Bouma) zijn opgeheven. En laat dat nu net het nazorggebied van uw verslaggever zijn. Maar ook zonder deze aanleiding zouden we deze plasdras hebben willen realiseren omdat in het verleden in de Flearen al spontaan een plasdras ontstond en deze veel vogels aantrok. Het is daarom een verrijking van ons natuurgebied en we mogen verwachten dat ook soorten zoals bergeend, visdief, kluut en stern erop af zullen komen. Voorbeelden daarvan zijn er in onze provincie genoeg, zoals o.a. bij greidefûgelboer Durk Nijdam dicht bij Oosterend.

Onze pomp doet het goed, er is een behoorlijke uitstroom van water en bij voldoende accu-capaciteit zal het gebied, waarin Auke van Dijk ook twee broedeilanden heeft aangelegd, snel vollopen.

Deze zomer willen we gebruiken om ervaringen op te doen. Hoe gedraagt het water zich, houden de kaden het – nu al wat water onder de kade`s door naar de gegraven slootkant – moeten we nog iets aan het grondpeil doen bijvoorbeeld en welke vogels gaan we zien. Ook moeten we leren of het gewenste waterpeil van enkele centimeters wordt bereikt en of de daarvoor aanwezige overloop/afvoer goed functioneert. Voor een goede plasdras moet het waterpeil nl. ongeveer 5 cm zijn en in het vroege voorjaar iets hoger.

Hoewel er in de Flearen regelmatig een aardig aantal zwaluwen gezien kan worden, is er nog geen sprake van dat zij de aanwezige til voor de huiszwaluwen ook gebruiken. Gebleken is dat je ze goed kunt lokken met geluiden van de huiszwaluw. Dat moeten we volgend jaar maar eens gaan proberen zoals we misschien ook boer Ale Dikkerboom moeten vragen of de nestkast voor de torenvalk op een andere plaats kan worden gehangen. De “wikel” die de kast ieder jaar bewoont zit nl. ook graag op onze til wat niet uitnodigend is voor de “swelsjes” Ook vragen we ons af hoe de vogels reageren op de haag van struiken langs het fietspad. Is deze beschermend of een opstakel voor de vogels voor wie uitzicht ook belangrijk kan zijn.

We willen bij deze ook nog even onze vlinderexcursie op 1 juli in jullie herinnering brengen. Opgeven kan bij Piet Zeilstra, maar deelname is beperkt. Wanneer er veel belangstelling is, is een vervolg in 2017 altijd mogelijk.

De natuurgebieden bestaan nu zo`n acht jaar en er is heel veel geinvesteerd door bestuur en vrijwilligers. We hebben een mooie PowerPoint demonstratie tot onze beschikking en heel veel foto materiaal. Dit alles laat alle ontwikkelingen in de afgelopen jaren goed zien. Wanneer er belangstelling is zouden we een avond in het Swettehûs kunnen organiseren om dit alles te laten zien. Laat het ons maar weten.