Plasdras nu dan toch eindelijk helemaal klaar! De fa Wierda heeft het werk gistermiddag na anderhalve dag frezen en afplaggen afgerond. Er is een mooie, egale plasdras ontstaan met een veel hogere kade aan drie zijden van de plasdras. Wij zijn er bijzonder tevreden over en dat zult U vast met ons eens zijn als U ter plekke gaat kijken. We hebben foto`s gemaakt evenals de Fa Wierda ook met zijn drone. Die zijn nu vast al te bekijken op de website van het bedrijf. Ook op deze site zullen foto`s geplaatst

worden in het fotoalbum. Vrijwilliger Ype Bonnema, heeft gistermiddag direct de zonnepomp weer aan het werk gezet en dat is ook duidelijk zichtbaar. Er staat al aardig wat water. Hij verwacht niet dat we de zware pomp die ook voor de sportvelden wordt ingezet, nodig zullen hebben. Mocht dit later toch nodig zijn dan gaan we om gebruik van die pomp vragen en Ype erbij betrekken. De fa Wierda verdient een compliment voor de zorgvuldigheid waarmee e.e.a. is uitgevoerd. Het moet scherp vertelde Eelke zijn medewerkers en dat hebben ze gedaan. Het was weer goed dat wij aanwezig waren bij de start van de werkzaamheden. Zo kon nog eens extra uitleg worden gegeven wat ons voor ogen staat. Ook Eva Brouwer, onze schapenhoudster, was aanwezig en hielp bij het geven van toegang tot de plasdras. Eelke wilde nl. niet over het beton van het fietspad rijden met de veel te zware kraan. Er waren gisteren al veel zilvermeeuwen om de fourageerplek te verkennen. Andere soorten zullen ongetwijfeld volgen. Eerder zagen we al visdief, stern, eenden en vele watersnippen, terwijl niet eens zichtbaar was dat hier natte gronden waren vanwege het hoogstaande gras. Nu is de graszode verwijderd en zullen we tegen een echte waterplas aankijken met hier en daar mogelijk een modder-achtige bodem waar de vogels in het slik kunnen waden en fourageren. Wij hopen vooral dat de weidevogels door deze plasdras zullen worden verleid weer te gaan broeden in het ons omringende boerenland. Onze volgende activiteit is het snoeien en versnipperen van de houtopslag in It Lange Rek. Wanneer er weer een vorstperiode komt zullen we Tjeerd Hingst vragen hier zo mogelijk al eerder dan in januari-februari mee te beginnen. Doet U, zoals op deze site gevraagd, mee met het afvoeren en versnipperen van het hout? We maken er een gezellige morgen of dag van bij goed weer en zorgen natuurlijk ook voor de inwendige mens.

Bestuur Natuergebiet Skearnegoutum