Publicatie Leeuwarder Courant

 

Scharnegoutum

Aan het nieuw aan te leggen fietspad langs de Zwette, tussen Leeuwarden en Sneek, wordt mogelijk ten zuiden van Scharnegoutum nog een stukje toegevoegd. Als dat plan te realiseren is, krijgen de fiet­sers vanuit Scharnegoutum een korte verbinding met het treinstation Sneek Noord. Dat station ligt tegen die tijd al een stukje noordelijker en dichter bij het dorp.

 

De fietsverbinding kan er komen, omdat Wymbritsera­diel vanwege de ruilverkaveling daar een stuk grond in erfpacht krijgt. Voor de inrichting van dat gebied wordt gedacht aan een ijsbaan met een bosachtige omgeving.