Het seizoen verandert. De herfst heeft plaats gemaakt voor de winter, de bomen zijn kaal. Een flinke regenbui laat een straatbeeld zien wat we langere tijd niet meer hadden. De keerzijde van een droge en warme zomer. Nat, regen en plassen op de stoep. Het klimaat verandert, en in de strijd tegen de klimaatsverandering is water een kostbaar goed.

Nog steeds laat Friesland zoet water binnenstromen uit het IJsselmeer! Om in de behoefte van zoet water te voorzien. Water, wordt wellicht een kwestie van vasthouden opdat we mogelijk volgend jaar niet tekort komen…