Bestuur dorpsbelang heeft twee bijeenkomsten gepland in het Swettehûs, nl. op dinsdagavond, 16 november 2021 en dinsdagavond 23 november 2021.

De eerste inloopavond op dinsdagavond 16 november 2021

Betreft de woningbouwplannen in de wijk Langaerd. De gemeente SWF heeft ons verzocht nog eens een peiling te doen onder de inwoners van Scharnegoutum en hen die terug willen keren naar het dorp. U kunt op deze avond Uw wensen ten aanzien van wonen in ons dorp kenbaar maken. Wij rekenen erop dat de gemeente rekening gaat houden met onze wensen waarbij jongeren (starters) een betaalbaar huis kunnen kopen en ouderen een zgn. levensbestendige woning.

Ruim een jaar geleden deden wij al een peiling onder jongeren via facebook. Daarop werd ruim 15 keer gereageerd met de wens in ons dorp te kunnen blijven, dan wel komen wonen als er voor hen betaalbare woningen gebouwd worden. De projectleider van de gemeente, die ondersteund wordt door een team van ambtenaren, geeft aan dat elke wens, ook van mensen die al een huis bezitten, maar een ruimere woning zoeken, wordt meegenomen om een goed beeld te verkrijgen van de behoeften. Wij gaan ook de jongeren die al eerder hun wensen hebben geuit wijzen op deze inloopavond. Bovendien wil de gemeente ook contact opnemen met de woningbouw coöperatie om na te gaan of men ook nog huurwoningen zou willen bouwen. Over de hele linie van koop en huur wil de gemeente zich oriënteren.

De inloopavond heeft een open karakter, d.w.z. alles wat u bezig houdt kan worden ingebracht. De projectgroep bekijkt ook het eventuele belang van een derde ontsluiting voor de bewoners van de wijken IIsbaan, Trekskúte en Langaerd. Er zal een afgewogen bouwplan worden voorgelegd aan College en Raad. Als U belangen hebt doet U er goed aan deze avond aanwezig te zijn. We zullen U ook gelegenheid bieden Uw wensen aan het eind van deze avond nog op schrift te stellen. We zullen U daarvoor van papier voorzien.

It Bestjoer Doarpebelang Skearnegoutum-Loaiingea