Mensen kunnen iedere dag voor de televisie zitten, of blijven kleven aan de bank en wachten achter de geraniums. Terwijl alle jonge mensen aanhaken met smartphones whats-app of op facebook etc. Gaan ze met heel veel berichten de wereld over. In de Tjebbe Claeszstrjitte gaat het wereldnieuws anders de ronde…

dat gaat tijdens de koffie ronde. In de huiskamer van Lolkje ten Cate zijn de vrouwen massaal aan het haken geslagen. Jazeker, de friezen hebben al eeuwen laten zien te willen dromen, te willen doen, en anders te willen zijn. Ook vanuit Scharnegoutum helpen vrouwen dus mee aan de grootste deken ter wereld. Deze met elkaar maken en haken, zij haken aan en werken toe naar het jaar machische jaar 2018: Ljouwert Fryslan provincie culturele Haadsted…