Afgelopen week werden 9 – 10 bomen gesnoeid op de Legedyk. Een ware kaalslag als gevolg van de Essentaksterfte. Deze ziekte tast jonge en oude bomen aan en is een sterk toenemend probleem, ook de bomen aan de Legedyk zijn besmet. Het wordt veroorzaakt door de schimmel Hymenoscyphus fraxineus (vals essenvlieskelkje). Essentaksterfte komt in heel Nederland voor. Pas in 2006 is bekend dat het om een schimmelaantasting gaat. In 2010 werd in Nederland voor het eerst essensterfte aangetoond in een jonge aanplant in Groningen. Volgens Erik Bos van de gemeente SWF verspreidt de schimmel zich met sporen die door de wind worden overgebracht en gezonde bladeren aantasten. Het worden uiteindelijk kleine paddenstoeltjes met weer nieuwe sporen.
Er is niks tegen te doen, alleen snoeien en preventie. Bij aanhoudende en zware aantasting sterft de boom uiteindelijk door verzwakking, deze kan omvallen en of  laat takken vallen,  met alle risico’s van dien.