In de vroege ochtend “Opskuor”. Afgelopen dagen zijn kranen en vrachtwagens van Bijlsma BV actief. Grootscheeps wordt gebaggerd. Alle sloten in ons dorp zijn aan de beurt voor een grote opschoonklus. Dat wil zeggen slib verwijderen in de vaar-en waterwegen. Een dikke sliblaag zorgt namelijk voor een slechte doorstroming en afwatering. De gemeente is/was verantwoordelijk voor het op diepte houden van een deel van de watergangen.

De verantwoordelijkheid gaat binnenkort over naar Wetterskip Fryslân, deze klus zal vermoedelijk nog een belangrijke afspraak zijn in die overdracht.

(Ook leuk nieuws te melden? Mail naar kopij@scharnegoutum.nl)