Publicatie Sneeker Nieuwsblad

Scharnegoutum

De 14 jarige Homme Bakker uit Scharnegoutum vond gisterenochtend om 08:14 uur het eerste kievitsei van de gemeente Wymbritseradiel samen met zijn moeder Hinke op een stukje bouwland achter het dorp.
Burgemeester Jacob Reitsma kwam zoals hij had beloofd naar de vinder om een stok te plaatsen bij het nest met ei. Op een papiertje schreef hij: hier ligt het eerste ei van Wymbritseradiel. Homme Bakker komt vandaag naar het gemeentehuis om de oorkonde in ontvangst te nemen. Hij vond twee jaar geleden ook al het eerste ei van de basisschool Op é Hichte in zijn woonplaats.

Homme is lid van de vogelwacht in zijn dorp. Dat hij de eieren dit jaar niet mag rapen, maakt de vinder niet zoveel uit. Samen met bestuursleden van de vogelwacht en de burgemeester toog hij gisterenochtend nog eens naar het nest om de vondst te tonen.