Publicatie SNEEKER NIEUWSBLAD
maandag 10 juni 2002

Scharnegoutum

‘Boartersnocht’ denkt in ieder geval weer een jaar of vijf vooruit te kunnen. De speeltuinvereniging heropende zaterdagochtend haar opgekalefaterde speeltuin aan de Prof.frdsmastrjitte in Scharnegoutum.

‘Boatersnocht’ had Aly de Boer bereid gevonden om de officiële heropeningshandeling te verrichten. De kersverse wethouder kwam met plezier naar de speelplaats achter bakkerij Dick Feenstra in Scharnegoutum. Met het wegtrekken van een wit laken onthulde ze het naambordje van de speeltuin en sprak de hoop uit dat de Scharnegoutumer jeugd er heel lang ‘Boatersnocht’ van mag hebben.

,,Dat hopen wij ook”, zei Anne Beukens, bestuurslid van de speeltuinvereniging. Als het aan hem en zijn mede bestuursleden ligt wel, helaas zo is de laatste jaren geconstateerd, zijn er anderen. ,, Er wordt jammer genoeg behoorlijk wat vernield. Hopelijk gaat het hier mee vallen met het vandalisme.” Uit voorzorg is een nagelnieuw hek geplaatst rond de speeltuin.

De gemeente Wymbritseradiel was bereid om veertig procent van de circa 20.000 euro te financieren. Nog eens veertig procent hoopt het bestuur van ‘Boatersnocht’ op het kleed te krijgen uit het fonds ‘Samen buiten spelen’.

Het resterende deel neemt de speeltuinvereniging voor zijn eigen rekening. Met dat doel is onder andere een geslaagde lege flessen actie gehouden in het dorp en omgeving.

De speeltuin is voorzien van nieuwe aantrekkelijke speelattributen voor de kinderen in de leeftijd van 1 tot plus minus 12/13 jaar. Op de 720 vierkante meter is een nieuwe draaimolen geplaatst. Daarnaast is een uitdagend nieuw hang-, klim-, en speelhuis verrezen. De glijbaan is veiliger gemaakt middels een plateau. Op het terrein is een picknickbank geplaatst alsmede twee zitbanken.

,,We zijn er tevreden mee. We kunnen er denk ik voorlopig de eerste vijf jaar mee vooruit als er niet te veel vernield wordt”, volgens Beukens.

De 380 basisschool kinderen hebben zelf een flink aandeel gehad in de opknapbeurt van hun speeltuin. Ze hebben namelijk zelf tekeningen gemaakt van hoe in hun ogen de speeltuin er uit zou moeten zien.

‘Boatersnocht’ houdt uiteraard zijn wensen. Zo denkt het bestuur dat het leuk zou zijn om de zandbak te voorzien van een klim- en klautertoestel. Ook wil men de toegangkelijkheid voor gehandicapten verbeteren.