Zondag 5 maart aanstaande: De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Scharnegoutum-Loënga c.a. nodigt u van harte uit…

om aanwezig te zijn bij de afscheidsdienst van onze huidige predikant ds. Sytze Ypma, vanwege zijn vertrek naar de Protestantse Gemeente Franeker. Vanaf 2008 is dominee Ypma verbonden aan onze gemeente. Ruim 8 jaar is hij een betrokken predikant voor zowel onze gemeente als voor ons dorp geweest.
De afscheidsdienst zal worden gehouden op

zondag 5 maart a.s. om 10.00 uur in de Martenskerk, te Scharnegoutum, vanaf 9.30 uur is er koffie en thee.

Na afloop vindt aansluitend de afscheidsbijeenkomst plaats in het Swettehûs, Legedyk 43 te Scharnegoutum. Hier krijgt u de gelegenheid om ds. Sytze Ypma en zijn vrouw Anneke de hand te schudden en gedag te zeggen onder het genot van een bakje koffie, thee of iets anders. Om ca. 12.30 uur is er soep en brood.
Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid om dominee en zijn vrouw kort toe te spreken. U kunt dit vóór 26 februari doorgeven aan de voorzitter van de Kerkenraad de heer J. Cnossen, tel. 0515-542981 of per mail j.cnossen8@kpnplanet.nl