Over het oude Elim kunnen we U het volgende berichten. Dorpsbelang heeft contact met de nieuwe eigenaren. Het echtpaar Kraan uit Sneek heeft samen met een compagnon het oude Elim gekocht. De vergunningen voor de bouw zijn nog niet ontvangen, maar mevrouw Kraan was zo vriendelijk nu al contact met ons op te nemen. Inmiddels hebben ze ook een uitvoerder voor de werkzaamheden gevonden en worden een aantal nieuwe kozijnen al voorgefabriceerd.

 

De kopers gaan woningen realiseren bestemd voor jonge starters op de woningmarkt en ze bieden mogelijkheden voor mensen die wonen en werken willen combineren. De zijde van de Achterbuorren zal de huidige bouwstijl volledig behouden en het gebouw dat architectonisch bekend staat als het type “Amsterdamse School” zal volledig in tact blijven.

Wij kennen nog niet alle details, maar hebben wel vertrouwen in goede contacten met opdrachtgevers en uitvoerders. Men wil snel overgaan tot bouwen.
Dorpsbelang informeert U verder, met name de buurtbewoners zodra dat mogelijk is.

It Bestjoer Doarpebelang Skearnegoutum-Loaiingea