Het Bestuur van Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea steunt van harte de oproep van de Mediagroep voor nieuwe vrijwilligers. Wist U dat de mediagroep van grote betekenis is voor ons Bestuur -en overigens ook voor ons dorpshuis – omdat het een belangrijk communicatiemiddel voor ons is? Zonder de mediagroep zou dat vergaande gevolgen hebben. We zouden voortdurend moeten gaan flyeren in het hele dorp wat geld en tijd kost. Bovendien, ook wij zijn maar vrijwilligers en tijdsgebrek hebben we allemaal.

Ben jij een jongere en wil je contacten leggen met dorpsgenoten? Zou je het leuk vinden mee te werken aan het maken van de doarpsomropper of de website en facebookpagina van Scharnegoutum? Dat kan op veel manieren. Je hoeft geen specifieke kennis te hebben en het is niet leeftijdsgebonden. Geeft best wel voldoening. Misschien kun je er zelfs wel studiepunten mee verdienen voor je opleiding, wie weet.

Wij vinden dat de Mediagroep moet blijven voor alle leuke berichten, foto`s, maar ook voor allerlei gebeurtenissen in het dorpshuis. En wat dacht je van alle informatie over de bedrijven in het dorp? Bovendien gemakkelijk om telefoonnummers te vinden van vele voorzieningen/bedrijven e.d.

Kortom Scharnegoutum wordt er armer van zonder media in eigen dorp. Van bijvoorbeeld Gemeente en allerlei kranten hoef je weinig nieuws over ons dorp te verwachten. Neem contact op met de mediagroep: op kopij@scharnegoutum.nl Zij kunnen je vertellen wat er zo al te doen is. Van harte aanbevolen.

Deze oproep geldt natuurlijk niet alleen jongeren.                                                                         Aukje, Piet, Frederik, Peter en Jan