Aangepaste zorgverlening Apotheekhoudende Huisartsenpraktijken Jansen & Hornstra

Door de ontwikkelingen m.b.t. de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) delen wij u mee dat de huisartsenzorg aangepast wordt.

Vanaf maandag 16 maart zijn de volgende aanpassingen van kracht:

1)De spreekuren voor diabetes, COPD, astma en hart- en vaatziekten (bij de praktijkondersteuner) komen tot nader bericht te vervallen.  De praktijkondersteuner neemt telefonisch contact op met de patiënten die dit betreft.

2)De spreekuren voor de geestelijke gezondheidszorg (bij de praktijkondersteuner GGZ) zullen waar mogelijk, zoveel mogelijk telefonisch worden afgehandeld.

3)U wordt gevraagd om voor informatieve vragen aangaande het coronavirus

– te bellen naar het RIVM of GGD (en niet naar de huisartsenpraktijk)

   RIVM: 0800-1351

– of te kijken op de website van RIVM: www.rivm.nl

– of op de website van Thuisarts: www.thuisarts.nl

– te bellen met de publieke informatie lijn: 0800-1351

 

4)U wordt gevraagd zo min mogelijk onaangekondigd naar de praktijk te komen. Wij houden de deur zoveel mogelijk gesloten. Ook de dokterswacht hanteert momenteel deze regel.

 

5)Voor niet dringende zorgvragen kunt u gebruik maken van de emailconsulten op onze website.

 

6a)Huisarts Jansen: Het ophalen van medicatie kan op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 15 en 17 uur.  

6b)Huisarts Hornstra: Het ophalen van medicatie kan uitsluitend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16 en 17 uur en op woensdagmorgen tussen 11 en 12 uur.

 

Ga hiervoor niet in een rij staan, maar houd 1,5 meter afstand of wacht in de auto!

 

Bezorgservice:

We hebben op dit moment ook de mogelijkheid om de medicatie te laten bezorgen. Mits op tijd besteld komt de bezorger voor de praktijk van:

Huisarts Jansen langs op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag tussen 15 en 18 uur.  

Huisarts Hornstra langs op maandag-, dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 15 en 18 uur.

Mocht u gebruik willen maken van deze mogelijkheid dan kunt u dat inspreken op de herhaalreceptenlijn.

 

Door de grote druk op de farmaceutische groothandel is de bevoorrading van de apotheek niet optimaal. Het kan zijn dat u wat langer op uw medicijnen moet wachten dan u gewend bent.

 

Wij hopen met deze maatregelen in de huidige situatie gepaste zorg te kunnen blijven leveren.

Wij hebben hiervoor uw hulp nodig. Onze dank daarvoor.

Wij zullen u informeren wanneer wij door wijzigingen in de situatie de zorg binnen onze praktijk verder moeten aanpassen.

 

Wij wensen u veel sterkte toe in deze roerige tijd.

 

Namens alle medewerkers van de huisartsenpraktijken Jansen & Hornstra

 

Vriendelijke groeten,

 

J.J.M. Jansen &  J. Hornstra