De volhardendheid van Scharnegoutumers bij de aanleg van twee natuurterreinen ten noorden en zuiden van het dorp kan als voorbeeld dienen voor andere gemeenschappen. Tien jaar hebben ze eraan getrokken. Reden voor een feestje. De dorpsbewoners van Scharnegoutum kunnen deze lente en zomer heerlijk de natuur in. Er zijn uitzichtpunten, visplekken en aanlegplekken voor boten in de gebieden aangelegd. De Flearen aan de noordkant heeft ook nog een speelweide, en een wandelstruinpad. En in Oer’t Lange Rek ligt behalve het fraaie schelpenpad ook de nieuwe ijsbaan. Het bijzondere is dat het dorp zich er zelf sterk voor gemaakt heeft en samen met de

schooljeugd het beheer op zich nemen. Vanzelf is het niet gegaan maar omdat er boeren stopten met hun bedrijf kwam er toch nog voldoende grond vrij voor natuur en recreatie. En toen andere partijen, zoals de provincie, het Merenproject en de Marrekrite er vijf jaar geleden bij instapten kwam alles in een stroomversnelling. Een prachtige natuurlijke buffer tussen stad en dorp. Helemaal af zijn de gebieden nog niet, gisteren hebben de kinderen een flink aantal bomen en struiken geplant en de firma Donker zal de laatste bomen planten. Verder komt er nog een zwaluwwand en een ooievaarsnest. Het liefst e.a. in combinatie met het fietspad langs de Zwette waar al jaren over gepraat wordt.