ini Bieb feestelijk overgedragen…. Op veel plaatsen ontstaan mini bibliotheken en dus ook bij ons in Scharnegoutum. Het is alweer enige tijd geleden dat bij ‘Graach dien’ dit leuke idee binnen kwam. Afgelopen zaterdag werd de “Frije BYB” overgedragen aan bakkerij Posthuma. De vaste ploeg vrijwilligers van Putsjekafe/Graach dien, het personeel van de bakkerij…

en een aantal dorpsgenoten waren hierbij aanwezig bij de overdracht van de gevulde mobiele boekenkast. Begeleid door trekharmonicamuziek van Joukje Bos en Sybrig Bethlehem hebben de commissieleden de kast naar het terras getrokken, bij de bakker. Een mooie plek. Bakkerij Nyncke Posthuma was graag bereid om mee te werken aan dit initiatief. Bij het dagelijkse brood ook een boek… De afgelopen weken is Geart Bos druk bezig geweest om de boekenkast te maken en wielen te geven.
Nu de werkwijze: Mocht u overtollige boeken in huis hebben waar u vanaf wilt, u mag ze in de kast zetten. En tevens mag u ook een boek uit de kast meenemen om het te lezen. En dit is in zijn geheel niet de bedoeling: bv. een volle doos met boeken achterlaten omdat er geen plaats meer is in de kast.
De kast gaat iedere werkdag naar buiten en ‘s avonds weer naar binnen. 
Speciale dank gaat uit naar Nyncke en haar personeel van Bakkerij Posthuma en de fa Schrale. Het Putsjekafee/Graach Dien team, Anna Feenstra, Baukje de Groot, Joke Leeverink en Geart Bos wenst u allen een prachtige zomer tot op zaterdag 3 september!