Scharnegoutum

Archeologisch onderzoek bij Scharnegoutum heeft ruim 50 kilo aardewerk en een beperkte hoeveelheid botten en organisch materiaal opgeleverd. Restanten van een boerderijtje zijn door de medewerkers van het Archeologisch Diensten Centrum uit Bunschoten niet aangetroffen.

De put, nabij de provinciale weg, is gisteren weer dichtgegooid. Nader onderzoek moet de komende maanden aantonen wat zich rond het jaar 0 op deze plaats heeft afgespeeld.

Archeoloog Frank van der Heijden gaat er vooralsnog van uit dat ter plekke alleen in de zomermaanden is geboerd. Het veengebied was in de wintermaanden te nat om vee te kunnen houden.