Scharnegoutum

– De inwoners van Scharnegoutum willen een haalbaarheidsonderzoek over de komst van een multifunctioneel centrum (MFC) in het dorp. Volgens de bewoners zouden de voorzieningen in het huidige dorpshuis Elim uitgebreid moeten worden. Ze willen bekijken of dat mogelijk is in Elim of dat er beter uitgeweken kan worden naar een nieuwe locatie.
Dat kwam donderdag ter sprake tijdens de jaarvergadering van dorpsbelangen Scharnegoutum-Loënga bij de behandeling van de toekomstvisie van het dorp.

In de dorpsvisie hebben de burgers op verschillende terreinen aangegeven prioriteit te willen voor huur woningen voor starters en senioren, een toename van ondernemingen aan huis, een groene bufferzone, tussen Sneek en Scharnegoutum, recreatie voorzieningen en een betere verkeersveiligheid.
Het onderzoek naar een mfc staat heel hoog op het prioriteiten lijstje van de inwoners. “We hebben in ons dorp 36 bloeiende verenigingen, om deze ook in de toekomst in stand te houden is het belangrijk om naar nieuwe mogelijkheden te kijken.