Het bestuur van de Vereniging van Doarpsbelang heeft zojuist nieuws opgenomen in haar/zijn rubriek op deze website. Deze rubriek vind U onder de bovenstaande knop van deze site, zie dus boven “doarpsbelang”.

De Vereniging van dorpsbelangen heeft besloten U via de site www.skearnegoutum.nl en in de Doarpsomropper vanaf nu vaker te informeren over allerhande ontwikkelingen die in het dorp gaande zijn en op de agenda van doarpsbelang staan. Het nu geplaatste bericht zal ook in de doarpsomropper staan, die deze week uitkomt. In dit bericht een overzicht van enkele meest in het oog springende zaken, zoals bv. het oude dorpshuis en het zwemmen door de jeugd in de Zwette. Zie dus verder op deze site in ons eigen blog, onder doarpsbelang.

Het Bestuur