Op aandringen van de raad zijn de mogelijkheden voor nieuwbouw onderzocht. Die plannen pakken veel duurder uit. Afhankelijk van de plek kost dat € 1,5 miljoen tot 2 miljoen meer. Binnen de begroting is niet meer dan € 1,4 miljoen beschikbaar. De raadsleden wezen de wethouder Sietske Kanselaar op subsidie van het rijk. De gemeente had € 500.000 gekregen als ze de bestaande school had verbouwd. De partijen moeten zich in de komende raadsvergadering uitspreken over zeven onderzochte locaties voor nieuwbouw.